X
تبلیغات
وکیل جرایم سایبری
شنبه 5 خرداد‌ماه سال 1386

این روزها در گوشه و کنار شنیده می شود که سید محمد خاتمی قصد ورود دوباره به عرصه انتخابات را دارد. اجازه می خواهم از دو منظر به این مطلب بپردازم:

۱- مثبت ها : با توجه به فضای کنونی جامعه ٬ حضور خاتمی می تواند تضمین کننده موفقیت باشد . در انتخابات مجلس لیستی که محمد خاتمی در صدر آن باشد می تواندبا رای بالایی حضورخود را در مجلس جشن بگیرد و اگر این حضور در ریاست جمهوری باشد بار دیگر بی شک می توانیم خاتمی را آقای رییس جمهور خطاب کنیم . این رخداد می تواند قدرت را از دست جناح مخالف بدر آورده و بار دیگر کشور را به سمت اصلاحات سوق دهد. وتا مقطع زمانی کوتاهی اتحاد و یکپارچگی اصلاح طلبان را هم در پی داشته باشد. حتی با حضور خاتمی می توانیم طیف رد صلاحیت ها را کمتر شاهدباشیم. با ورود مجدد خاتمی به قدرت تنش های بین المللی کم٬ اقتصاد مجددا پویا خواهد شد. و شاید تهدیدها و تحریم ها کمتر از گذشته بر این کشورسایه بیافکنند.

۲- منفی ها : اما نکته اصلی اینجاست که در سیاست داخلی و مخصوصا روند اصلاحی ٬چه تغییری در رویه سید محمد خاتمی پیش آمده که باعث جلب اعتماد مردم نسبت به موفقیت حرکت اصلاحات خواهد شد؟ آیا وی دوباره با تکیه بر همان عهد پیشین خواهد آمد؟ مطمئنا اگر اینگونه باشد نه تنها حضور خاتمی حرکت کند قطار اصلاحات را تندتر نخواهد کرد بلکه به یکباره ترمز آن را خواهد کشید. تکیه بر همان گفته های پیشن که شکستش را یکبار تجربه کرده ایم بنا کردن خانه به روی آب است. آنچه این روزها اتفاق می افتد نشان از عدم تغییر رویه اصلاحی سید محمد خاتمی دارد. این قطار یک لوکوموتیو ران جدید می خواهد.