X
تبلیغات
وکیل جرایم سایبری
دوشنبه 19 تیر‌ماه سال 1385

آن نامرد آمد.

آن نامرد با کلام مقدس به زبان آمد.

آن نامرد با باطوم آمد.

آن نامرد با باطوم مردی را که خواب بود زد.

آن نامردها با باطوم ها مردهایی را که خواب بودند زدند.

آن نامرد رفت.

آن نامرد الان مثل مرد راه می رود.

آن نامردها الان مثل مردها راه می روند.

آن نامردتر ریش تراش را کشف کرد.

آن مثلا مرد آن روزها قایم شد.

آن مرد با زیرپوش اسیر شد.

آن مرد٬ مُرد.

آن مردها ٬ مُردند.

( برای احترام به احمد باطبی ها و عزت ابراهیمی نژادها تا اطلاع ثانوی کلمه مرد را از خودمان دور می کنیم. هر آنکس که ظلمی ببیند و ساکت بنشیند٬ همانند کسی است که ظلم کرده است)

آری از آن روز ۷سال گذشت و ۷ سال است که خاموشیم و خاموشی گناه ماست.