X
تبلیغات
وکیل جرایم سایبری
یکشنبه 23 مرداد‌ماه سال 1384

در سال 1375 شاید ارگانی که به تنهایی بار اصلاحات را به دوش کشید و خاتمی را خاتمی کرد و دولت را به دست اصلاح طلبان سپرد مطبوعات بود اما این عمل شایسته آنها با هزینه هایی زیادی از جمله تعطیل شدن روزنامه های سلام و جامعه و توس و ... و توقیف یک شبه مطبوعا ت همراه بود. زیرا مطبوعات تنها نهاد هایی بودند که می بایست مسیراصلاحات را به پیش می بردند. بعد از آن و به لطف مردم دولت نیزاصلاح طلب شد و مجلس نیز به جرگه اصلاح طلبان پیوست و بعد از آن سازمانهای غیر دولتی نیز بوجود آمدند. این مجموعه به طور هماهنگ و به مدت تقریبی هشت سال به استثنای مجلس(4 سال) همدیگر را همراهی کردند. در این میان بجاست که به نقش ارزشمند سازمانهای غیر دولتی اشاره کنیم. نهادهای نو پایی که بدون شک گرچه نام غیر دولتی داشتنند اما بنا بر جوان بودنشان بدون شک احتیاج به همراهی و مساعدت دولت داشتند. و این فریضه به نحو احسن در دولت جناب آقای خاتمی انجام شد.

به طور کل در کشوری همانند ایران می توان حرکت اصلاحی از طریق N.G.O  ها را به مثلثی تشبیه کرد که از سه ضلع 1- خود N.G.O ها  2- مردم و 3- متاسفانه دولت(زیرا در کشورهای پیشرفته دولت هچ نقشی در روند کاری  N.G.Oها ندارد و در این زمینه بخش خصوصی به مدد این سازمانها می آید)  تشکیل می شود.

ضلع اول این حرکت که استوارترین ضلع می باشد بدون شک خود سازمانهای غیر دولتی هستند که با نظارت خاص خود وآگاهی بخشی عمومی می توانند در اداره امورکشور کمک شایانی کنند . کمکی که از یک طرف  بدون شک می تواند در برابر خودرایی مسئولین و انجام کارهای اشتباه خودی نشان داده و از طرف دیگرمی تواند با ارائه راه حل های مناسب و بجا میزان آگاهی مردم شهر و کشور را متناسب با مقتضیات زمان و نیازهای مردم افزایش دهد.

ضلع دوم این مثلث همانطور که گفته شد مردم می باشند . هر حرکتی در هر کجای جهان بدون همراهی مردم محکوم به شکست است . زیرا  مردمسالاری اصلی ترین وسیله برای رسیدن به نهایت عالی می باشد . حرکت اصلاحی سازمانهای غیر دولتی نیز از جمله حرکاتی است که احتیاج مبرم و اساسی به همراهی مردم دارد. تا زمانی که مردم خودشان نخواهند که در مسیری حرکت کنند که برای جامعه شان مفید است هیچ حرکتی نتیجه بخش نخواهد بود . مردم خود باید حق و حقوقشان را از دولت وحکومت طلب کنند و این جز با همکاری با سازمانهای غیردولتی موثر واقع نخواهد شد . زمانی که تمام مردم یک شهر یا یک کشور چیزی را خواسنار باشند دولت مجبور خواهد بود تا آن حق را به مردم بدهد . به عنوان مثال اگر تمام مردم یک شهر از شهرداری بخواهند که به نظافت شهر توجه کند شهرداری مجبور خواهد بود به خواست آنها تن در دهد. بنا براین باز هم شایان ذکر است که مردم می توانند نقش بسیار مهمی در جهت پیشبرد مسیر اصلاح طلبی از طریق سازمانها ی غیر دولتی  را ایفا کنند.

اما ضلع سوم- که متاسفانه بر اساس نو پا بودن N.G.O  ها دولت است-  نیز در این چند سال توانسته است تا حد بسیار زیادی وظیفه خود را انجام دهد . تخصیص بودجه تقریبا کامل برای نهادهای غیر دولتی توسط سازمان ملی جوانان و قائل شدن اعتبار برای این نهادها توسط دولت جناب آقای خاتمی ازجمله کمکهای اساسی این ضلع بود که دراین چند سال اخیر صورت گرفت . زیرا بر اساس ماده 157 برنامه سوم توسعه دولت به حمایت از این سازمانها مکلف بود . حتی برخی از وزارتخانه ها نیز از جمله وزرات ارشاد و وزارت علوم و تحقیقات و فناوری نیز در این راستا کمکهای زیادی به N.G.O  ها داشتند .

اما متاسفانه این روزها شاهد هستیم که بسیاری از افراد بدون توجه به جایگاه عزیز و عظیم نهادهای غیردولتی سخنانی ایراد می کنند که هر انسانی را به این فکر می اندازد که این نهال تازه  کاشته شده درابتدای راه قلع و قمع خواهد شد . سخنان  حمید رضا ترقی که «برطرف کردن مطالبات مردم با تشکیل NGO ها که براساس تفکر غربی و مدل ناهماهنگ با ساختار فرهنگی و تمدن کشورمان به وجود آمده، غیرممکن است.» می تواند زنگ خطری برای سلامتی  و بقای نهادهای غیر دولتی باشد همچنین رویکردهای مشابه با سخنان قائم مقام جمعیت موتلفه در مجلس هفتم نیز نگران کننده خواهد بود . مجلسی که در بودجه جدید ردیف های بودجه تخصص یافته به این نهادها را  کم کرده یاعملا  به صفر رسانیده است . امید است که دردولت جناب آقای احمدی نژاد نگاه به نهادهای مدنی کم رنگ نشود و ادامه حیات این نهاد ها را شاهد باشیم . زیرا هر انسانی که دستی در هندسه دارد میداند که با دو ضلع نمی توان شکل هندسی منظمی درست کرد و اگر ضلع سوم قطع شود تنها با دو ضلع زاویه ای درست خواهد شد که هر چه دو ضلع این زاویه به هم نزدیکتر شود زاویه تنگتر خواهد شد . به امید روزی که فشار این زاویه کمر مسولین را به درد نیاورد .