X
تبلیغات
وکیل جرایم سایبری
پنج‌شنبه 9 تیر‌ماه سال 1384
آمدیم با صدایی ناشناس- زمین باکره بود و نا م ها حماسه
و همه چیزی با زاویه ی تنگ در خط دیدمان          
                                                           -کودکی-
زمین کمر بست و آتش خرمن شد
شراب زهر آلود به جام و
شمشیر به زهر آب دیده            
                                         -در کف دشمن-

امروز آنقدر ایستاده ایم که صدای رویش را زیر پای خویش
احساس کنیم                  
                              -بودن دیگر است و شدن دگر-

گذشته از آن گذشتگان است و آینده از آن ماست؛
مادام که از آن ماست نگه اش داریم و افکاران را
نه به روی آزار گذشته بلکه بر روی کمکی که در آینده
می توانیم بنماییم . متمرکز کنیم